Plan wyprawy:

Wyprawa realizowana przy wsparciu organizacyjnym biura podróży Viator.  Lokalnym koordynatorem Wyprawy jest  Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Organizacja Wyprawy przewiduje wyjazd minimum dwóch osób z ramienia ZTN.

Ramowy plan wyprawy

 • 22.07 Wyjazd z Brus do Gdańska i po północy do Warszawy
 • 23.07 poranny wyjazd z Warszawy do Brześcia i dalej do Petersburga
 • 24.07 zwiedzanie Petersburga, nocleg
 • 25.07 Petersburg, wieczorny wyjazd do Moskwy
 • 26.07 zwiedzanie Moskwy, nocleg
 • 27.07 Moskwa, w godzinach popołudniowych wyjazd koleją transsyberyjską na Ałtaj
 • 28.07 1 dzień w drodze
 • 29.07 2 dzień w drodze
 • 30.07 3 dzień, przyjazd rano, transfer na miejsce noclegowe.
 • 31.07 program astronomiczny (prelekcje/pokazy nieba) 

  - Wieczorny pokaz nieba 
  - Bezpieczeństwo podczas obserwacji i fotografowania zaćmienia Słońca, rozdanie okularów do obserwacji zaćmienia i poradnika. 
 • Prelekcje:
  Astrofotografia, 
  - Zaćmienia w teorii, 
  - Fotografowanie zaćmień Słońca 
  - Pokaz nieba dzienny (Słońce) 
  - Pokaz nieba wieczorny (obiekty nieba) 
  - Planowane spotkanie z miłośnikami i astronomami z Irkucka 

  Dzień zaćmienia: 
  - Przygotowanie do zaćmienia 
  - Obserwacja całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 1.8.2008 
  - Omówienie wrażeń, pokaz fotografii/video 
  - Planowane spotkanie z miłośnikami i astronomami z Irkucka 
  - Dzienne i nocne pokazy nieba w zależności od pogody w czasie dni „stacjonarnych” 
  - Zwiedzanie obserwatorium słonecznego w Listwiance nad Bajkałem 
  - W razie możliwości spotkanie z miłośnikami astronomii i astronomami w Irkucku. 

 • 1.08 ZAĆMIENIE
 • 2.08 poranny wyjazd do Nowosybirska
 • 3.08 w drodze 1 dzień
 • 4.08 w drodze 2 dzień
 • 5.08  Irkuck - Balszoje Gołoustnoje
 • 6.08 przejazd na Olchon
 • 7.08 Olchon
 • 8.08 Olchon
 • 9.08 przejazd do Irkucka
 • 10.08 Irkuck - Listwianka - Obserwatorim Słoneczne Rosujskiej Akademii Nauk
 • 11.08 Irkuck, pociąg do Moskwy - ewentualnie powrót samolotem Irkuck-Moskwa-Warszawa
 • 12.08 w drodze I doba
 • 13.08 II doba
 • 14.08 III doba
 • 15.08 przyjazd - Irkuck=>Moskwa=>Brześc=> Warszawa
 • 16.08 przyjazd do Gdańska, powrót popołudniem do Brus.

Expeditions: