SAROS - cykl zaćmień

SAROS - okres zaćmień, po którym powtarzają się podobne do siebie zaćmienia Słońca. Trwa on 6585,33 dni, czyli 223 miesiące synodyczne = 242 miesiące smocze = 18 lat 10 dni, a w roku przestępnym 11 dni). Jako rozpoczęcie okresu SAROS przyjmuje się zaćmienie częściowe o niewielkiej fazie w okolicy jednego z biegunów Ziemi, a najdłuższe zaćmienie całkowite w danym SAROS występuje w pobliżu równika. To iż w danym roku obserwujemy więcej niż jedno zaćmienie Słońca jest efektem tego iż jednocześnie biegnie wiele okresów SAROS. Po upływie pełnego okresu SAROS powtórzy się kolejne podobne zaćmienie, nie będzie ono jednak identyczne jak poprzednie. Różnica wynika z faktu, iż okres 223 miesięcy synodycznych różni się o 0,46 dnia od okresu zaćmień, dlatego Słońce po upływie określonego okresu SAROS będzie znajdowało się nieco na zachód niż na początku SAROS. Czego efektem może być to że kolejne zaćmienia w każdym SAROS będą miały coraz większą fazę, aż do wystąpienia serii coraz dłuższych zaćmień całkowitych. Po maksimum, fazy kolejnych zaćmień będą malały,az do zakończenia okresu SAROS zaćmieniem częściowym o niewielkiej fazie.

Expeditions: