Zaćmienia

Całkowite zaćmienie Słońca

Podczas zaćmienia całkowitego gdy powierzchnia Słońca, którą widzimy na codzień - jest zasłonięta, możemy zobaczyć inne, na co dzień niewidoczne części Słońca. Chromosferę, widzoczną tylko przez kilka sekund na początku i na końcu zaćmienia całkowitego, protuberancje - gejzery materii słonecznej wystrzalające tysiące kilometrów w przestreń kosmiczną oraz otaczającą zaćmione Słońca koronę słoneczną - najbardziej efektowny element fotosfery. Zaobserwwanie całkowitego zaćmienia Słońca wymaga umiejsocwienia obserwatora w odpowiedniej czasoprzestrzeni, przez którą przebiegać będzie cień rzucany przez Księżyc.

Obrączkowe zaćmienie Słońca

Zaćmienia te, to rodzaj zaćmienia centralnego, w których rozmiar tarczy księżyca jest mniejszy od tarczy Słońca. Podczas takiego zaćmienia widoczna jest lekko oślepiająca korona Słoneczna (pierścień). Księżyc w przeciwieństwie do zaćmień całkowitych znajduje się w dalszej odległości (w granicach swojego apogeum). Księżyc nie zakrywa całkowicie oślepiającej fotosfery, chromosfery, korony słonecznej.

 

Częściowe zaćmienie Słońca

Podczas zaćmienia częściowego cień Księżyca omija Ziemię - widoczny jest tylko półcień. Zaćmienia częściowe można również obserwować przy okazji zaćmienia całkowitego, obrączkowego lub obrączkowo-całkowitego na brzegach pasa zaćmienia całkowitego. Procent przesłoniętej tarczy Słońca zmienia się zależnie czasoprzestrzeni obserwatora jednak w każdym tego typu przypadku Słońce będzie zaćmione tylko częściowo.

 

Obrączkowo-całkowite zaćmienie Słońca

Zaćmienia obrączkowo - całkowite zwane też hybrydowymi zdarzają się także dość rzadko. Zaćmienia te są zaćmieniami zarówno całkowitymi jak i obrączkowymi. Występują one na krańcach pasa całkowitego zaćmienia gdzie Księżyc jest zbyt mały, aby całkowicie zakryć Słońce i dlatego zaćmienie jest w tym rejonie widoczne jako obrączkowe. Jednakże z powodu krzywizny Ziemi w pobliżu środka pasa całkowitego zaćmienia obserwowana średnica Księżyca wzrasta tak, że zasłania całą tarczę Słońca, powodując bardzo krótkie zaćmienie całkowite, na bardzo małym obszarze występowania. W przypadku tego typu zaćmień kluczową rolę odgrywa czasoprzestrzeń obserwatora.

Expeditions: